O aplikaci & Press kit

Kompletní tisková zpráva k vydání betaverze zde

Pokud vám nefunguje stažení TZ výše, naleznete ji i na Google Drive.

Rychlé informace:

  1. Co je projekt Otevřené právo?

Projekt Otevřené právo je webová aplikace, která má sloužit všem lidem. V současné době se nacházíme v situaci, kdy není možno přehledně vyhledávat a třídit informace, neboť prakticky denně vzniká spousta informačních zpráv a materiálů, které si mnohdy protiřečí.

Pro normálního smrtelníka je naprosto nemožné se zorientovat ve všem, na co má nárok, a ne každý má prostředky platit si advokáta, aby mu s tím pomohl.

Otevřené právo proto shromažďuje všechny informace na jedno místo a umožňuje uživateli po zodpovězení jednoduchých otázek zjistit, na co má nárok, kde může o co požádat.

  1. Proč Otevřené právo vzniklo?

Tento projekt vznikl, protože se potkali správní lidé na správném místě. Všichni do jednoho jsme přemýšleli nad tím, jak můžeme pomoci lidem. Napadlo nás tak vytvořit takového osobního poradce, se kterým může kdokoliv komunikovat z pohodlí domova a nemusí za něj platit ani korunu.

  1. Kdo může Otevřené právo využívat?

Otevřené právo by mělo sloužit všem, zejména však podnikatelům, kterým stát ne úplně přehledně poskytuje různé pomoci.

  1. Jak je služba zpoplatněna a kdo hradí její náklady?

Služba není zpoplatněna nijak, náklady jsou hrazeny dary samotných tvůrců.

  1. Kdo za projektem stojí?

Za projektem stojí parta advokátů a programátorů, kteří si s trochou nadsázky rádi říkají „neformální ad hoc legal tech start-up“, a to pod záštitou spolku Open Content z.s. Společným cílem účastníků je neprofitovat na těžké situaci, ale vytvořit nástroj pomoci v této nelehké době. Proto ve svém volném čase věnují svoje volné kapacity na vývoj nástroje, který může pomoci.

  1. Jak lze projekt Otevřené právo podpořit?

Pokud byste měli zájem nám jakkoliv pomoci, prosím napište nám na kontakt uvedený níže. Dovolte nám ale s úctou odmítnout peněžní dary, ty prosím směřujte na dobrovolnický účet Masarykovy univerzity, která je naše alma mater a bez níž by tento projekt nevznikl.

Na dobrovolnický účet MUNI, ze kterého se platí spousta důležitějších věcí, můžete přispět zde.

  1. Jak je možno obsah Otevřeného práva využívat?

Obsah webu (s výjimkou log spolupracujících subjektů a partnerů) je licencován pod CC BY-SA 4.0.

  1. Kontakty

josef@josefbatrla.cz, +420 608 398 993 

martin@martinloucka.cz

  1. Odkaz na grafiku

Naše loga k mediálnímu využití naleznete na samostatné stránce: http://www.otevrenepravo.cz/loga-a-materialy/