Mimořádný příspěvek pro OSVČ

[Aktualizováno – kompenzační bonus v dalším období]

Pokud jste OSVČ a splňujete podmínky, máte nárok na speciální kompenzační bonus (někdy označován jako Mimořádný příspěvek pro OSVČ, nebo „Pětadvacítka“).

Jak to funguje?
Ministerstvo financí vytvořilo program přímé podpory, které má pomohou OSVČ, které jsou zasaženy šířením koronaviru.

Funguje to tak, že:

 • pokud splňujete podmínky dle provedeného testu (pro jistotu, kritéria zkontrolujte na zdrojích níže), můžete si podat žádost;
 • žádost se podává od 15. 4. 2020 (pravděpodobně, podléhá legislativnímu procesu) do 30. 6. 2020 – jinak nárok na bonus zaniká;
 • stanovené období je od 12. 3. 2020 do 30. 4. 2020 (první období), další období je od 1. 5. 2020 do 8. 6. 2020 (druhé období, datum třetího období není ještě znám)
 • výše dotace činní v prvním období 25.000 Kč, což má být ekvivalent 500 Kč na den (je to důležité pokud za některé dny byla čerpána podpora v nezaměstnanosti, nárok na kompenzační bonus nevzniká); v druhém období se maximální výše vypočítává obdobně.

Jsou zde nějaké podmínky, o kterých je dobré vědět?

Ano, u této dotace speciálně ano. Průběžně se snažíme aktualizovat aplikaci tak, aby obsahovala co nejvíce podmínek, nicméně v některých případech vznikají různé hraniční případy. To platí zejména pro kombinaci různých dávek. Dle webu Ministerstva financí platí toto:

“ Pobírání jakýchkoli dávek není překážkou pro vznik nároku na kompenzační bonus, ale v určitých situacích může být výplata kompenzačního bonusu důvodem pro snížení či nepřiznání sociální dávky či podpory (bonus je pro potřeby výpočtu dávky započitatelným příjmem).

 • 6 měsíční prázdniny na sociální a zdravotní pojištění – ANO, lze kombinovat
 • Nemocenská – ANO, lze kombinovat
 • Ošetřovné pro OSVČ – ANO, lze kombinovat
 • Starobní důchod, invalidní důchod, rodičovský příspěvek, mateřská či dávka pěstounské péče – ANO, lze kombinovat
 • Dávky v hmotné nouzi – NE, nelze kombinovat a tyto dávky nebudou při čerpání bonusu vyplaceny, resp. mohou být vyplaceny ve výši rozdílu dávky a bonusu, přesahuje-li výše dávky kompenzační bonus
 • Podpora v nezaměstnanosti – NE, nelze kombinovat. Tyto dávky nemusí být vyplaceny při čerpání bonusu, resp. kompenzační bonus nemusí být vyplacen při čerpání podpory v nezaměstnanosti
 • Příspěvek na bydlení – NE, nelze kombinovat, resp. tyto dávky nemusí být vyplaceny při čerpání bonusu“

Projděte si proto pro jistotu tuto stránku Ministerstva financí, zda nedošlo k nějaké aktualizaci.

Co pro to musím udělat?
Je to v zásadě jednoduché a návod od Ministerstva doplníme co nejdřív.

V zásadě je nutno udělat následující:

 • Vyplňte v českém jazyce formulář žádosti (finanční správa uveřejnila tento vzor)
 • Pošlete žádost do 30. 6. 2020 Vašemu Finančnímu úřadu, kam podáváte daňové přiznání k dani z příjmu:
 • Žádost by měla obsahovat kromě základních náležitostí číslo účtu a také čestné prohlášení, že splňujete předmětné podmínky.

Kde najdu další informace?

Informace naleznete na stránkách:

Nenašli jste co jste hledali nebo nejste si jistí, zda jste prošli test správně?

Podívejte se do naší poradny, nebo nám pošlete svůj dotaz, na který se pokusíme co nejdřív odepsat.