Poděkování

Na tomto místě bychom rádi poděkovali všem, kteří se na projektu Otevřené právo podíleli či podílí a bez jejichž pomoci by to nešlo.

Open Content, z.s.
Mgr. Josef Bátrla, advokát
Mgr. Martin Loučka, advokát
Martin Pilát, programátor

Kapustňák

advokát

Lucie Smolka

právnička

Jiří Marek

public relations

Marie Poppeová

právnička

Comm lab