Rubriky
Changelog

Verze 0.9

+ Moduly:

 • OSVČ zdravko, socko,
 • odklady,
 • mimořádný příspěvek

+ Ostatní:

 • semafor a aplikaci
 • layout v aplikaci
 • tlačítko zpět v aplikaci
 • extenzivní úpravy webu

+ Do budoucna:

 • konkretizace stávajících modulů dle připomínek veřejnosti
 • integrace s ARESem
 • nápověda
 • e-mailový reporting výsledků